Veranderingen in de zorg

Zorgorganisaties functioneren in een continu veranderende omgeving. Nieuwe wetgeving, wensen van patiënten, eisen van verzekeraars en ontwikkelingen in het vakgebied zorgen er voor, dat de omgeving waarin we werken en zorg aan onze cliënten verlenen continu verandert.


Toepassingen voor het besturen van veranderingen in de zorg
 
 
Het "managen" (beheersen) van onze zorgprocessen binnen al die veranderingen gaat gemakkelijker naarmate het kwaliteitsmanagementsysteem beter functioneert. Sterker, ook als de omgeving tijdelijk niet zou veranderen, dan helpt zo'n systeem de zorgprestaties te verbeteren; lees: de kwaliteit te verbeteren en efficiënter te werken.
Of het ooit echt gemakkelijk wordt, is de vraag, want het anticiperen op en omgaan met veranderingen is voor iedere organisatie een uitdaging. Het implementeren van een managementsysteem voor de zorg is daarom een boeiend, maar ook een leuk traject.
 

Processen veranderingen zorg

De eerste stap bestaat uit het in kaart brengen van de wensen, eisen en verwachtingen van de belanghebbenden: Verzekeraars, patiënten, medewerkers, overheden en Raden van Bestuur. Dus scherp hebben wat die veranderingen in de zorg, de vereisten, precies zijn, zodat we weten op welke manier we het beste zorg kunnen verlenen.

Telkens weer, jaar na jaar, zullen de vereisten en verwachtingen van patiënten/cliënten en andere partijen veranderen. Dat gegeven is leidend en leidt er toe dat we onze zorgprocessen, onze eigen organisatie, telkens beetje bij beetje zullen moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Dat vermogen om de organisatie continu aan te passen aan nieuwe omstandigheden en aan strengere maatstaven heet procesmanagement of populairder: operational excellence.

Het gaat daarbij niet om grootse verandertrajecten, maar juist om hele kleine stapjes. Veranderingen zoals aanpassingen in de wetgeving, nieuwe wetenschap, eisen van cliënten of beleid van verzekeraars, leiden telkens tot noodzakelijke (kleine) aanpassingen in de processen, het gedrag, leiderschap of communicatie om er voor te zorgen, dat we weer opnieuw met elkaar de juiste prestaties kunnen leveren.

HKZ, NIAZ, Normen verantwoorde zorg?
Modellen als het INK, HKZ, Normen Verantwoorde Zorg of Prezo beschrijven die veranderingen in de zorg niet. Ze geven ook geen antwoorden op de vraag op welke wijze de noodzakelijke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Uitgewerkte procesbeschrijvingen of de keuze voor een behandeling van de patiënt staan er evenmin in.

Toch zijn het belangrijke modellen. Ze helpen ons namelijk wel te begrijpen wat er voor nodig is om de zorgverlening te kunnen besturen. De één noemt ze daarom een checklist, de ander een spiegel, die de werkelijkheid laat zien.

Hoe u er ook naar kijkt, het gaat om de dienstverlening en of die voldoet aan de vereisten van de belanghebbenden. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Zodra organisaties de werkwijze omdraaien en juist worden ingericht aan de hand van zo'n kwaliteitsmodel, of aan de hand van de huidige interne organisatie, gaat het mis. Dan verzanden ze in het opstellen van eindeloze procesbeschrijvingen, protocollen en vele formulieren, terwijl de zorgprestaties niet verbeteren. Dat komt, omdat modellen geen inhoudelijke antwoorden geven.

Implementatie managementsysteem zorg

Antwoorden op vragen als welke zorgstrategie uw organisatie volgt, welke patiëntengroepen u bedient, of wat de doorlooptijd van een behandeling mag zijn, dient u zelf te geven. Als u dat weet, kunnen de modellen u vervolgens wel heel goed helpen met de inrichting van het managementsysteem.

En wij kunnen u daar dan weer bij helpen! Het is bij de inrichting van een kwaliteitsmanagementsysteem belangrijk objectief te blijven en valkuilen te vermijden. Ook de interpretatie van modellen is nog wel eens lastig. We helpen u er graag mee. We kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een praktisch werkend kwaliteitssysteem. Dat doen we uiteraard vanuit datgene wat er reeds in uw organisatie aanwezig is en niet door allerlei organisatievreemde protocollen in te voeren.

Mocht u een vrijblijvend gesprek wensen, of wat vragen willen stellen over veranderingen in de zorg, neem dan gerust contact met ons op via 088-33 666 66, of stel uw vraag hieronder.

Meer weten over zorgmanagement?
Bevestig:*
Voornaam:*
Achternaam:*
Organisatie:*
Functie:*
Telefoonnummer:*
E-mail adres:*
Opmerkingen:

Wilt u de checklist ontvangen? Vul hier uw gegevens in.